Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

obsessive
15:07
8351 26c1
obsessive
15:07
8161 2cfc

March 13 2015

obsessive
16:24
1619 bff9 500
Reposted fromdeszczulka deszczulka
obsessive
16:22
3617 7d27 500
Reposted fromdeszczulka deszczulka

March 11 2015

obsessive
19:06
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viaoceanstrat oceanstrat
18:51
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoceanstrat oceanstrat
obsessive
18:51
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromchangecolour changecolour viaoceanstrat oceanstrat
obsessive
18:51
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaoceanstrat oceanstrat
obsessive
18:50
I wszędzie wokół widzę dzisiaj tylko Twoją twarz
— Haju "50/50"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoceanstrat oceanstrat
obsessive
18:40

Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.

— Jean Giraudoux
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaoceanstrat oceanstrat
obsessive
18:40
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoceanstrat oceanstrat
obsessive
18:38
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek

February 27 2015

obsessive
20:52
5078 9f6c
Reposted byalexcopaciGaggle
obsessive
18:17
7536 a2fd
Reposted byszmay szmay
obsessive
18:16
7524 fb9e
Reposted byszmay szmay

February 23 2015

22:39
3286 f63f 500
Reposted fromtwice twice vialucidumintervallum lucidumintervallum

April 11 2014

obsessive
22:10
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viaCryMeARiver CryMeARiver
obsessive
22:05

February 14 2014

obsessive
12:52
4769 8f11

February 13 2014

obsessive
11:32
4366 5b6c
Reposted bywredotaherpermissiontouchtheskypouleriamsuperwomanthefirstdroppuremindxjeanneespontaneousmorrina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl